Destination development

Prosjektrapporten er ferdig!

jobbsetting

Siden høsten 2014 har jeg jobbet som prosjektleder for et bolyst- og landsbyutviklingsprosjekt i regi av Ringebu kommune og med støtte fra Oppland Fylkeskommune. Prosjektet er nå i sluttfasen. Målene har vært å øke kommunens bostedsattraktivitet, og videreutvikle sentrum. Hvorfor ha et slik prosjekt? Hvordan har vi jobbet med dette? Hva er resultatet, og ikke minst hva blir viktig fremover? Dette er nå sammenfattet i en prosjektrapport som er til politisk behandling i disse dager. En milepæl som føles nærmest som en bacheloroppgave å ha levert – det ligger i alle fall minst like mange kaffekopper og sene kvelder bak! :P

Innledningen til rapporten ser du under, med linker til selve rapporten og undersøkelsen som ble gjennomført.  Tipper noe dette har overføringsverdi for andre kommuner eller instanser som ønsker å satse på stedsutvikling. Det har vært både krevende, lærerikt og utrolig gøy og meningsfullt å jobbe med dette, og jeg kommer nok til å skrive noe om det etter hvert. For now – ta gjerne en titt på prosjektrapporten, og bare spør om du lurer på noe! :)

Denne prosjektrapporten innleder med en bakgrunn for prosjektet, inkludert et faglig grunnlag for satsingen på bolyst og landsbyutvikling i Ringebu kommune, og for arbeidsmetodene som tas i bruk. Deretter legges resultatene av prosjektet frem, knyttet til delmålene i prosjektplanen som ble utarbeidet i oppstarten av prosjektet. Selv om noen av resultatene kan måles/pekes på fysisk, er det også resultater av prosjektet som ikke like enkelt lar seg måle. Dette ble det tatt høyde for ved oppstart, og det ble lagt opp til en kvalitativ undersøkelse avslutningsvis. De innkomne svarene ligger vedlagt i sin helhet. Rapporten avslutter med en oppsummering og veien videre.

 

 

Comments

comments