Destination development, Villagelife

Gatebibliotek og framtidsbibliotek i Ringebu

bibliotek

Ringebu folkebibliotek får i 2017 nye lokaler i første etasje i det nye Innovasjonssenteret – en unik form for samlokalisering, med gode muligheter for vekselvirkning mellom ulike kompetansemiljøer, aldre og interesser. Dette lukter det god byutvikling av! Biblioteket skal stå ferdig til neste år, og er under planlegging as we speak. I den forbindelse sendte prosjektgruppa for landsbyutvikling tidligere i år et innspill til arbeidsgruppa som jobber med nytt bibliotek. Under kan du lese innspillet i sin helhet.

Prosjektgruppa for landsbyutvikling sitt innspill til utvikling av framtidsbibliotek i Ringebu
bibliotek
   

Prosjektgruppa for landsbyutvikling er bredt sammensatt av representanter for ulike interessegrupper i landsbyen; Ringebu Markedsforening (Jorid Dalberg), gård/huseiere (Ole Anders Listad) og ungdom/unge voksne (Rebekka Lindsheim og Anne Tromsnes). På forrige prosjektgruppemøte (desember 2015) ble biblioteket som en type møteplass drøftet. På bakgrunn av dette, sender prosjektgruppa for landsbyutvikling følgende innspill til arbeidsgruppa for utvikling av nytt bibliotek:

Varierte møteplasser for ulike målgrupper er et viktig fokusområde i landsbyutviklingen
Ved å tilrettelegge for at folk møtes, tilrettelegger vi i praksis for styrkede sosiale nettverk/relasjoner, trivsel og utveksling av idèer og følelser. Næringsutvikling, familie, vennskap, kulturarrangement… alt starter med at folk møtes. I et levende sentrum bør dette kunne skje uavhengig av butikkenes åpningstid – selv om vi bor i Gudbrandsdalen. Et framtidsbibliotek åpner for dette. Framtidsbiblioteket er både «hjertet og hjernen» i en by, og det er fleksible muligheter for å få tilgang til fasilitetene- uavhengig av om du skal lese, skrive (i stillerom eller med andre), jobbe, printe 3D prototyper som en del av et gruppeprosjekt, planlegge et arrangement, spille eller utvikle et dataspill eller en app, øve på en presentasjon sammen med noen, ha en datakveld for eldre, lese aviser og drikke kaffe, eller gjøre lekser etter korøving. Via digitale flater (nettside/app) er det mulig å se en kalender med oversikt over ledige grupperom/møterom som kan bookes. Det er også mulig å se hvilke datoer/tider som er tilgjengelige for at folk kan reservere lokale for å f.eks. avholde et kurs/verksted i egen regi, eller ha en produktlansering eller et annet type event. Booking/betaling går enkelt online. Medlemskap kan åpne for ulike typer tilgjengelighet, goder/tilbud og priser.   

Det er grunn til å tro at brukervennlig informasjon og bookingløsninger gir lavere terskel for aktivitet, høyere deltakelse og mer mangfold i kulturlivet. Det er et økende fokus på verdien av både deling og samlokalisering for bedre ressursutnyttelse og styrkede sosiale nettverk. Det å samle folk med ulik bakgrunn, alder og interesser gir grobunn for innovasjonskultur og entreprenørskap. For å greie å skape en slik arena, bør de ulike brukergruppene delta aktivt i utformingen. Fra et byutviklingsperspektiv bør vi etterstrebe at vindusflater spesielt på gateplan lyser, og viser mennesker og aktivitet i størst mulig grad. Aktivitet genererer mer aktivitet- og attraktivitet overfor både innbyggere, besøkende og næringsdrivende. Det jobbes aktivt med bevissthet rundt viktigheten av lørdagsåpne butikker i sentrum (i gågata som et minimum) som en betingelse for byliv. Med beliggenhet i «inngangsporten» til Jernbanegata er bibliotekbygget er et av de mest sentrale som sådan, og vi har nærmest ikke «råd til» å avgrense tilgangen til- og aktiviteten her. Prosjektgruppa mener derfor at en bør søke fleksible løsninger som sikrer at biblioteket og bygget i sin helhet kan få en posisjon som en motor i utviklingen av et levende og attraktivt sentrum. Potensialet er svært godt, med bibliotekfaglig ressursperson, beliggenhet, ny tilgjengelig teknologi, økende aktivitet i sentrum, og samtidig et udekket behov for kveldsåpne møteplasser som åpner for både jobb og fritidsaktivitet.                            
library

Hva er dine tanker om fremtidens bibliotek? :)
lys-i-glasa


Over er et bilde av det som skal bli det nye Innovasjonssenteret med bibliotek i 1.egt. På bildet sees også en av få gjenværende, originale telefonkiosker i Norge. Ringebus lille “ringe-bu” er gjort om til et gatebibliotek- et spennende innslag i landsbybildet til glede for alle forbipasserende bokelskere! Det går selvsagt ikke upåaktet hen på instagram (#LandsbyenRingebu):

I Ringebu har man selvfølgelig mikrobibliotek i ei "ringebu" 😊

A photo posted by @anemarth on

Oda på biblioteket😊 #ringebu #mikrobibliotek #sommer2016 #utpåturaldrisur

A photo posted by Erdal Kolstadmoen (@mrerbill) on

….og til slutt en bonuspost fra mikrobiblioteket i lekeparken bak dagens bibliotek! :D


Ingen tvil om at ulike former for bibliotek har en sentral rolle i et byutviklingsperspektiv! Takk til alle som deler opplevelser og inntrykk fra landsbyen på instagram og merker bildet med #LandsbyenRingebu. Morsomt å se! :D

Comments

comments