Destination development, Technology, Villagelife

De viktige hverdagsmøteplassene

moteplass

Steds/ byutvikling handler mye om møteplassutvikling. Flere varierte og tilgjengelige møteplasser er essensielt fordi folk har ulike behov og preferanser når det gjelder både jobb og fritid – heldigvis. Og vi vet at jobb/fritid-skillet viskes ut. Attraktive, levende sentrum har både fysiske rom og kulturell takhøyde for at et mangfold av ulike typer mennesker kan treffes når det passer dem, der det passer dem – i egen regi, på egne premisser. Møteplassene bør ligge i gangavstand til kollektivtransport-knutepunkt, slik at de blir tilgjengelige for flere. Derfor er det så viktig med fortetting og utvikling av kompakte (lands-) bysentrum (akkurat det er en annen skål, du kan evt. lese mer om det her).

Bakgrunnen for dette innlegget er at jeg rydda litt i innboksen min i dag og kom over en mail jeg sendte noen kollegaer tidligere i år. Mener fortsatt dette er kjempeviktig, og det gleder meg STORT at nytt Innovasjonssenter MED bibliotek realiseres i 2017 – midt i landsbyen, like ved skysstasjonen! TUSEN TAKK til framsynte politikere og alle andre som har jobbet og fortsatt jobber med denne nye møteplassen. DETTE er en viktig milepæl i samfunnsutviklingen i Gudbrandsdalen! I jakten på flere kompetansearbeidsplasser og et mer levende sentrum (som er to sider av samme sak) er det jo om å gjøre å tiltrekke seg de gode hodene, og tilrettelegge for nytenking og samarbeid på tvers av interessefelt, generasjoner og bransjer! Jeg skrev dette i en mail i mai:

moteplass
Det er så viktig å tilrettelegge for nettopp slike uformelle arenaer der folk kan treffes enten det er for å jobbe eller «henge»! Dette «øyeblikksbildet» tok jeg når jeg stakk innom La Mone før helga, og jeg synes det var et illustrativt eksempel på møteplassbehov.  

Her sitter en gjeng engasjerte unge folk som planlegger et nytt, spennende kulturarrangement i sentrum i sommer; stand-up show med Jonna Støme i parken under Multikultidagene (ja, vi kan utvide Multikultibegrepet til å omfatte hele helga pga. innholdsrikt program).

Hva er bra med dette bildet?

  • Det synliggjør behovet for en offentlig arena der skillet mellom jobb og fritid er visket ut
  • Viser at det er et stort PLUSS å kunne tilby WiFi – innbyr til/muliggjør det å oppholde seg i sentrum for flere formål
  • Eksempel på at åpne, uformelle arenaer åpner for innovasjon og nye tanker fordi folk kan delta/involveres spontant. Lav terskel for å «slenge seg med».  

Det er slike steder vi savner også på kveldstid – ikke nødvendigvis bare et kveldsåpent spisested. Hvor i sentrum kan vi f.eks. ha idèmyldringstreff om ulike interessefelt som videoredigering/storytelling, gründer-idèer og lignende, viss ikke hjemme hos noen eller andre lukkede fora? Håper det nye biblioteket/innovasjonssenteret kan bli et slik sted! :)

Hilsen Birgitte

Comments

comments