All posts filed under: Villagelife

Marienhø fasade

Villa Marienhø

Jeg heier på dyktige ledere som tør å satse på nyskapende idèer utenom det vanlige – fordi vi er avhengige av innovasjon og satsing for å utvikle oss som lokalsamfunn. Jeg heier på ildsjeler og folk som er “litt gærne” og går på risikoprosjekter der alle andre sitter på gjerdet og dingler med beina, piller seg i navlen og venter på at noe lettere og mer beleilig skal dukke opp. Jeg heier på folk som GJØR NOE SJØL fremfor “bestillerne” som peker anklagende på ting som skulle blitt gjort – da selvsagt av andre. Jeg heier på folk- som er nettopp det – bare folk – som gjør sitt beste for et fellesskap, i beste hensikt og med de tilgjengelige midlene, og i etterkant blir kritisert. For man kan alltid, i etterpåklokskapens lys og muligens også i smålighetens navn, peke på ting som kunne blitt gjort annerledes. Min klare mening er at vi trenger de som TØR å satse så sjukt mye mer enn vi trenger de “trygge” kritikerne. Vi trenger å spille hverandre gode fremfor å …

balpanneservering

Halloween Ringebustyle – an urban “scarytale”

Forrige søndag ble det arrangert et halloween- event i sentrum som jeg er veldig imponert over, og jeg vil gjerne fortelle historien om hvordan dette arrangementet ble til! Dette er også en historie som demonstrerer hvordan borgermedvirkning er en forutsetning for utviklingen av en levende, attraktiv landsby. Mange mener mye om Halloween som tradisjon. Jeg tenker først og fremst det er gøy å bli inspirert til å gjøre sosiale påfunn som kanskje ikke hadde skjedd ellers, og at det er fullt mulig å tilpasse tradisjoner og skikker slik det passer en selv. Spøkelsesvandring anno 2015 Først ei litta throwback, to where it began. I fjor ble det for første gang arrangert et offentlig Halloween- event i Ringebu som brukte landsbyrommet som kulisser og innbyggere som statister/medvirkende (Ringebu Folkehøyskolestudenter, Loftet dansestudio- dansere og andre lokale frivillige). Det var Marienhø Eiendom AS og Ringebu Bocce- og Jojoklubb som stod bak idè og gjennomføring, og fokuset var at arrangementet skulle være åpent for alle i det offentlige rom, familievennlig, og morsomt å arrangere. Inntektene skulle gå til et …

bibliotek

Gatebibliotek og framtidsbibliotek i Ringebu

Ringebu folkebibliotek får i 2017 nye lokaler i første etasje i det nye Innovasjonssenteret – en unik form for samlokalisering, med gode muligheter for vekselvirkning mellom ulike kompetansemiljøer, aldre og interesser. Dette lukter det god byutvikling av! Biblioteket skal stå ferdig til neste år, og er under planlegging as we speak. I den forbindelse sendte prosjektgruppa for landsbyutvikling tidligere i år et innspill til arbeidsgruppa som jobber med nytt bibliotek. Under kan du lese innspillet i sin helhet. Prosjektgruppa for landsbyutvikling sitt innspill til utvikling av framtidsbibliotek i Ringebu     Prosjektgruppa for landsbyutvikling er bredt sammensatt av representanter for ulike interessegrupper i landsbyen; Ringebu Markedsforening (Jorid Dalberg), gård/huseiere (Ole Anders Listad) og ungdom/unge voksne (Rebekka Lindsheim og Anne Tromsnes). På forrige prosjektgruppemøte (desember 2015) ble biblioteket som en type møteplass drøftet. På bakgrunn av dette, sender prosjektgruppa for landsbyutvikling følgende innspill til arbeidsgruppa for utvikling av nytt bibliotek: Varierte møteplasser for ulike målgrupper er et viktig fokusområde i landsbyutviklingen Ved å tilrettelegge for at folk møtes, tilrettelegger vi i praksis for styrkede sosiale nettverk/relasjoner, trivsel og utveksling av …

moteplass

De viktige hverdagsmøteplassene

One of the urban qualities of the village that I love is the possibility to work independently while being amongst others!🤓💭🍵💻 #LandsbyenRingebu #LaMone #todaysoffice #windowseating #Gudbrandsdalen #Ringebu #dolen #gdbilder A photo posted by Birgitte Bay (@birbay) on Sep 21, 2016 at 11:10am PDT Steds/ byutvikling handler mye om møteplassutvikling. Flere varierte og tilgjengelige møteplasser er essensielt fordi folk har ulike behov og preferanser når det gjelder både jobb og fritid – heldigvis. Og vi vet at jobb/fritid-skillet viskes ut. Attraktive, levende sentrum har både fysiske rom og kulturell takhøyde for at et mangfold av ulike typer mennesker kan treffes når det passer dem, der det passer dem – i egen regi, på egne premisser. Møteplassene bør ligge i gangavstand til kollektivtransport-knutepunkt, slik at de blir tilgjengelige for flere. Derfor er det så viktig med fortetting og utvikling av kompakte (lands-) bysentrum (akkurat det er en annen skål, du kan evt. lese mer om det her). Bakgrunnen for dette innlegget er at jeg rydda litt i innboksen min i dag og kom over en mail jeg sendte noen kollegaer tidligere i år. Mener …

illustrasjon

“Noen burde gjøre noe”

All forandring og utvikling begynner med et ønske om å skape noe bedre. Erkjennelsen av at vi faktisk selv sitter i førersetet og påvirker retning og tempo på både egne liv og utviklingen av omgivelsene våre, er et veldig viktig steg på vegen. Erkjennelsen gir oss makt og motivasjon til å handle. For til syvende og sist er det opp til oss selv, opp til deg og meg å skape de endringene vi ønsker at skal skje! Selv om det selvsagt er enklest å tenke at det er “noen” (andre, gjerne kommunen) som burde gjøre noe… Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Jo flere folk i denne maurtua av et lokalsamfunn som trekker i samme retning i stedet for å kun peke i en retning (eller på de som etter egen oppfatning «burde» trekke), jo bedre er det for alle oss som bor her. Sagt enkelt; «det blir ikke mer moro enn vi skaper sjøl.» I kveld er det duket for 2. landsbyrådsmøte, som en oppfølging til kick-starten før jul, som jeg skrev …

søte kids

3 ting som gjør landsbyen til det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen

Min oppfatning er at (1) god samarbeidskultur, (2) flere dimensjoner av tilgjengelighet, og (3) et levende bymiljø med en særegen atmosfære, er de 3 hovedgrunnene til at Landsbyen Ringebu har opplevd en positiv utvikling de senere årene. Dette er nok også grunner til at mange oppfatter landsbyen som det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen.   1) Samarbeidskultur som grunnmur for aktivitet og utvikling Den stedlige kulturen i landsbyen kjennetegnes av en felles identitet som er godt forankret i landsbyens særpreg. Det har tradisjonelt vært et godt samarbeidsklima mellom lag og foreninger, private huseiere, næringsdrivende og kommune. Det kan synes som at Ringebu kommunes slagord «der det er lov å lykkes» gjenspeiles i den «kollektive mentaliteten» på stedet, som i stor grad er preget av vilje og evne til å skape aktivitet sammen. Dette har resultert i en høy frekvens av kulturarrangementer og aktiviteter gjennom året, relativt til landsbyens kompakte størrelse. Disse har en viktig møteplassfunksjon i lokalsamfunnet, samtidig som de gir gode betingelser for et levende bymiljø i de karakteristiske trafikkfrie områdene av landsbyen.I løpet av 2015 har for eksempel vinterfesten, sommerfesten, …

20151212_115547~2

Nye satsinger- trussel eller utvikling?

Kanskje begge deler, det kommer an på øyet som ser. I helga foregikk det (minst) to flotte førjulsarrangement i kommunen. De aller fleste synes det er veldig bra, men faktisk ikke alle. Jeg tror på å fokusere på, og samarbeide med de som ønsker utvikling og positive initiativ velkommen, og ignorere de andre. Denne gangen velger jeg å mene noe om de andre- fordi det var to unge jenter som stod i bresjen for satsingen, og de fortjener uavkortet honnør. På Fåvang har Tina og Brede en perle av et lite «dukkehus» som er restaurert etter alle kunstens regler i 30-talls stil. Det heter «Huset Granmo», og er verdt et besøk om du ikke allerede har vært her. Det er mulig å overnatte her, og det arrangeres innimellom hyggelige bakgårdskonserter og lignende. I helga ble det arrangert et gammeldags marked, der folk kler seg ut i tråd med husets karakter, og fyller bakgården med salgsboder. Det har blitt en kjærkommen førjulstradisjon i området.                       I helga ble det også …

9a7dfadb_original

I found something in my airbnb- guestbook!

Highlights from the past week include a visit to London (about time, I really miss that city and its people!), a short stay in Oslo before attending a destination development conference in Kongsberg. The rest of the week was spent partly preparing Fridays event, “a Christmas Tale in the Village” (check out the video here to get a glimpse of the atmosphere) and eventually helping out at my sisters` dance studio`s semester show yesterday. Over 300 of her students participated in an amazing show- I was the silly, proud big sister the whole day! :) Credit: Dølen / Bjørn Sletten Anyway, I thought that pace of life would slow down a bit after moving to Gudbrandsdalen. Couldn`t have been more wrong. I have probably never before been involved in so many exciting things! Therefore, today was dedicated to sleeping in, late breakfast, drinking coffee and fire up the fireplace. And that`s about it. Perfect! I did however find something in my airbnb-guestbook this morning that made me happy! I wanted to share it on instgram, and I relized …

destiny-image

Min oppfatning: Slik er det å jobbe med stedsutvikling

I november skal noen kollegaer og jeg på et seminar med tittelen «attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon». Dette er jo kjernen i hva vi jobber med i bolyst og landsbyutviklingsprosjektet, så jeg gleder meg! Benytta anledningen til å skrible noen tanker om hvorfor jeg synes det er både meningsfylt, lærerikt, spennende og utfordrende å jobbe for å øke Ringebus attraksjonskraft.  You CAN sit with us: Stedsutvikling er først og fremst en øvelse i samarbeid Det å være med å bidra positivt på ulike måter i lokalsamfunnet er givende, og har blitt en større personlig drivkraft enn jeg ville trodd da jeg begynte for litt over et års tid siden. Det er lærerikt fordi stedsutvikling ikke kan vedtas i en håndheving, men til syvende og sist er det et kontinuerlig fellesprosjekt med både private og offentlige aktører; hus/gårdeiere, privatpersoner, lag og foreninger og kommunen. Da blir det et viktig poeng å tilrettelegge for synergieffekter og fruktbare samarbeid på tvers. Man kommer kanskje raskere fram alene, men lengre sammen. Teamwork og medborgerskap ftw! Dette kommer til å bli viktigere …

Mindmap: Connect the dots

What the heck is this? Me trying to “connect the dots” between different phenomena/trends I notice and which I believe will make the context of how we live our lifes in the future – in cities as well as in villages. Allthough the connections are not finite answers to anything, it makes sense to play around with concepts and to draw on them to develop new ideas. Here is a mix of articles and ideas which has caught my attention lately. Do you recognize something that trigger your curiosity, please get in touch to contribute :) Change the world through practices of sharing? The “sharing economy” and the idea of collaborative consumption have become “buzzwords” in media, manifested through companies like AirBnb and Uber. TIME Magazine have featured “10 ideas that will change the world”, whereby “sharing” is one of them (Read the article “Todays`s Smart Choice: Don`t Own. Share“). In the article “The Sharing Economy, Through A Broader Lens“, April Rinne, a sharing economy expert and sharable cities expert (who also happen to be a World Economic Forum Young Global Leader) is …