All posts filed under: Destination development

ice skating

6 måneder i Amsterdam – det er gøy

Hva er gøy? Ganske mye om dagen, om det er lov å si det. Og det synes jeg det er. Her om dagen var det et halvt år siden jeg flyttet til Amsterdam fordi jeg var interessert i å lære mer om retorikk, og bli bedre kjent med en by jeg bare hadde besøkt ved en tidligere anledning, men som jeg hadde et godt øye til. Lite visste jeg i 2014 da jeg reiste hit på graduation-tur med noen venner, om at jeg kom til å bo her noen år senere.  #iSurvived #crazy and #beautiful #Amsterdam👌😍🎉🎓🍸 A post shared by Birgitte Bay (@birbay) on Jul 20, 2014 at 5:22am PDT Studieprogrammet var ikke helt slik jeg forventet, men hva blir vel det? Det viktigste er å kunne justere kursen ved behov og “ta med seg hodet”, ikke å forutse og å ha full kontroll over hvordan ting blir til enhver tid. Og å ta ansvar sjøl og ikke skylde på omgivelsene, bare fordi det er lettest. Jeg vurderte å slutte, men stilte meg selv spørsmålet: …

Marienhø fasade

Villa Marienhø

Jeg heier på dyktige ledere som tør å satse på nyskapende idèer utenom det vanlige – fordi vi er avhengige av innovasjon og satsing for å utvikle oss som lokalsamfunn. Jeg heier på ildsjeler og folk som er “litt gærne” og går på risikoprosjekter der alle andre sitter på gjerdet og dingler med beina, piller seg i navlen og venter på at noe lettere og mer beleilig skal dukke opp. Jeg heier på folk som GJØR NOE SJØL fremfor “bestillerne” som peker anklagende på ting som skulle blitt gjort – da selvsagt av andre. Jeg heier på folk- som er nettopp det – bare folk – som gjør sitt beste for et fellesskap, i beste hensikt og med de tilgjengelige midlene, og i etterkant blir kritisert. For man kan alltid, i etterpåklokskapens lys og muligens også i smålighetens navn, peke på ting som kunne blitt gjort annerledes. Min klare mening er at vi trenger de som TØR å satse så sjukt mye mer enn vi trenger de “trygge” kritikerne. Vi trenger å spille hverandre gode fremfor å …

jobbsetting

Prosjektrapporten er ferdig!

Siden høsten 2014 har jeg jobbet som prosjektleder for et bolyst- og landsbyutviklingsprosjekt i regi av Ringebu kommune og med støtte fra Oppland Fylkeskommune. Prosjektet er nå i sluttfasen. Målene har vært å øke kommunens bostedsattraktivitet, og videreutvikle sentrum. Hvorfor ha et slik prosjekt? Hvordan har vi jobbet med dette? Hva er resultatet, og ikke minst hva blir viktig fremover? Dette er nå sammenfattet i en prosjektrapport som er til politisk behandling i disse dager. En milepæl som føles nærmest som en bacheloroppgave å ha levert – det ligger i alle fall minst like mange kaffekopper og sene kvelder bak! :P Innledningen til rapporten ser du under, med linker til selve rapporten og undersøkelsen som ble gjennomført.  Tipper noe dette har overføringsverdi for andre kommuner eller instanser som ønsker å satse på stedsutvikling. Det har vært både krevende, lærerikt og utrolig gøy og meningsfullt å jobbe med dette, og jeg kommer nok til å skrive noe om det etter hvert. For now – ta gjerne en titt på prosjektrapporten, og bare spør om du lurer på noe! :) Denne prosjektrapporten innleder med en bakgrunn …

Streetlife in Ringebu

Den nye urbaniteten på landet

Utviklingen av et levende, innholdsrikt og kompakt sentrum av høy kvalitet er noe av det viktigste vi kan satse på for å bli en attraktiv bostedskommune og tiltrekke oss kompetansearbeidsplasser i framtida- selv (spesielt!) midt i Gudbrandsdalen. Trivelige møteplasser i hverdagen som skaper liv i sentrum: Hver sommerlørdag treffes store og små på torghandel i gågata. Les mer om den tradisjonsrike torghandelen i Ringebu her. I løpet av mine snart tre år som prosjektleder for et prosjekt med tittelen “bolyst og landsbyutvikling” (og i kategorien tilbakeflyttet, utdannet kvinne mellom 20-30), har det blitt tydeligere og tydeligere for meg: Bolyst og landsbyutvikling er ikke to ulike ting, men snarere to sider av samme sak. I dag leste jeg en kronikk i Agderposten fra Elin Lunde, byplanlegger og prosjektleder i Arendal, som handlet om nettopp sentrumsutvikling og bostedsattraktivitet. Kronikken var så “to-the-point” og samtidig veldig betegnende for hvordan vi jobber med nyurbanisme/ landsbyutvikling i Ringebu, at jeg velger å republisere den med de varmeste anbefalinger om å lese – for å forstå sammenhengene litt bedre. Hvem skal fylle de ledige lokalene? KRONIKK: Etter …

statens-bymiljopris

Landsbyen Ringebu har utmerket seg nasjonalt for god byutvikling

  Det langsiktige arbeidet med å utvikle Ringebu sentrum som «det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen» har ikke gått upåaktet hen. En gjennomgang av «Ringebus CV» viser at den lille landsbyen gjennom flere år har høstet god kritikk blant nasjonale myndigheter og fagfolk for sitt arbeid med byutvikling. Det har kommet til uttrykk på flere måter, og denne artikkelen søker å gjøre en oppsummering av utmerkelser og referanser i denne sammenhengen.      1. Statens Bymiljøpris (2011): Årets tema var «uterom og møteplasser» og i Ringebu fant juryen et «tettsted med urbane kvaliteter». – Det er med stor glede jeg kan si at Ringebu er vinneren av Statens Bymiljøpris 2011. Befolkningen, næringslivet og kommunen har sammen gjort mye for å skape et bysenter som gir befolkningen lyst til å samles. Dette kan inspirere utallige norske småbyer og tettsteder til fortsatt innsats for et bærekraftig bymiljø, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Foruten Ringebu var følgende byer med i finalen for å vinne årets pris: Skien, Larvik, Moss og Hamar. Les mer om Statens bymiljøpris her. Les saken i lokalavisa …

balpanneservering

Halloween Ringebustyle – an urban “scarytale”

Forrige søndag ble det arrangert et halloween- event i sentrum som jeg er veldig imponert over, og jeg vil gjerne fortelle historien om hvordan dette arrangementet ble til! Dette er også en historie som demonstrerer hvordan borgermedvirkning er en forutsetning for utviklingen av en levende, attraktiv landsby. Mange mener mye om Halloween som tradisjon. Jeg tenker først og fremst det er gøy å bli inspirert til å gjøre sosiale påfunn som kanskje ikke hadde skjedd ellers, og at det er fullt mulig å tilpasse tradisjoner og skikker slik det passer en selv. Spøkelsesvandring anno 2015 Først ei litta throwback, to where it began. I fjor ble det for første gang arrangert et offentlig Halloween- event i Ringebu som brukte landsbyrommet som kulisser og innbyggere som statister/medvirkende (Ringebu Folkehøyskolestudenter, Loftet dansestudio- dansere og andre lokale frivillige). Det var Marienhø Eiendom AS og Ringebu Bocce- og Jojoklubb som stod bak idè og gjennomføring, og fokuset var at arrangementet skulle være åpent for alle i det offentlige rom, familievennlig, og morsomt å arrangere. Inntektene skulle gå til et …

bibliotek

Gatebibliotek og framtidsbibliotek i Ringebu

Ringebu folkebibliotek får i 2017 nye lokaler i første etasje i det nye Innovasjonssenteret – en unik form for samlokalisering, med gode muligheter for vekselvirkning mellom ulike kompetansemiljøer, aldre og interesser. Dette lukter det god byutvikling av! Biblioteket skal stå ferdig til neste år, og er under planlegging as we speak. I den forbindelse sendte prosjektgruppa for landsbyutvikling tidligere i år et innspill til arbeidsgruppa som jobber med nytt bibliotek. Under kan du lese innspillet i sin helhet. Prosjektgruppa for landsbyutvikling sitt innspill til utvikling av framtidsbibliotek i Ringebu     Prosjektgruppa for landsbyutvikling er bredt sammensatt av representanter for ulike interessegrupper i landsbyen; Ringebu Markedsforening (Jorid Dalberg), gård/huseiere (Ole Anders Listad) og ungdom/unge voksne (Rebekka Lindsheim og Anne Tromsnes). På forrige prosjektgruppemøte (desember 2015) ble biblioteket som en type møteplass drøftet. På bakgrunn av dette, sender prosjektgruppa for landsbyutvikling følgende innspill til arbeidsgruppa for utvikling av nytt bibliotek: Varierte møteplasser for ulike målgrupper er et viktig fokusområde i landsbyutviklingen Ved å tilrettelegge for at folk møtes, tilrettelegger vi i praksis for styrkede sosiale nettverk/relasjoner, trivsel og utveksling av …

moteplass

De viktige hverdagsmøteplassene

One of the urban qualities of the village that I love is the possibility to work independently while being amongst others!🤓💭🍵💻 #LandsbyenRingebu #LaMone #todaysoffice #windowseating #Gudbrandsdalen #Ringebu #dolen #gdbilder A photo posted by Birgitte Bay (@birbay) on Sep 21, 2016 at 11:10am PDT Steds/ byutvikling handler mye om møteplassutvikling. Flere varierte og tilgjengelige møteplasser er essensielt fordi folk har ulike behov og preferanser når det gjelder både jobb og fritid – heldigvis. Og vi vet at jobb/fritid-skillet viskes ut. Attraktive, levende sentrum har både fysiske rom og kulturell takhøyde for at et mangfold av ulike typer mennesker kan treffes når det passer dem, der det passer dem – i egen regi, på egne premisser. Møteplassene bør ligge i gangavstand til kollektivtransport-knutepunkt, slik at de blir tilgjengelige for flere. Derfor er det så viktig med fortetting og utvikling av kompakte (lands-) bysentrum (akkurat det er en annen skål, du kan evt. lese mer om det her). Bakgrunnen for dette innlegget er at jeg rydda litt i innboksen min i dag og kom over en mail jeg sendte noen kollegaer tidligere i år. Mener …

illustrasjon

“Noen burde gjøre noe”

All forandring og utvikling begynner med et ønske om å skape noe bedre. Erkjennelsen av at vi faktisk selv sitter i førersetet og påvirker retning og tempo på både egne liv og utviklingen av omgivelsene våre, er et veldig viktig steg på vegen. Erkjennelsen gir oss makt og motivasjon til å handle. For til syvende og sist er det opp til oss selv, opp til deg og meg å skape de endringene vi ønsker at skal skje! Selv om det selvsagt er enklest å tenke at det er “noen” (andre, gjerne kommunen) som burde gjøre noe… Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Jo flere folk i denne maurtua av et lokalsamfunn som trekker i samme retning i stedet for å kun peke i en retning (eller på de som etter egen oppfatning «burde» trekke), jo bedre er det for alle oss som bor her. Sagt enkelt; «det blir ikke mer moro enn vi skaper sjøl.» I kveld er det duket for 2. landsbyrådsmøte, som en oppfølging til kick-starten før jul, som jeg skrev …

søte kids

3 ting som gjør landsbyen til det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen

Min oppfatning er at (1) god samarbeidskultur, (2) flere dimensjoner av tilgjengelighet, og (3) et levende bymiljø med en særegen atmosfære, er de 3 hovedgrunnene til at Landsbyen Ringebu har opplevd en positiv utvikling de senere årene. Dette er nok også grunner til at mange oppfatter landsbyen som det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen.   1) Samarbeidskultur som grunnmur for aktivitet og utvikling Den stedlige kulturen i landsbyen kjennetegnes av en felles identitet som er godt forankret i landsbyens særpreg. Det har tradisjonelt vært et godt samarbeidsklima mellom lag og foreninger, private huseiere, næringsdrivende og kommune. Det kan synes som at Ringebu kommunes slagord «der det er lov å lykkes» gjenspeiles i den «kollektive mentaliteten» på stedet, som i stor grad er preget av vilje og evne til å skape aktivitet sammen. Dette har resultert i en høy frekvens av kulturarrangementer og aktiviteter gjennom året, relativt til landsbyens kompakte størrelse. Disse har en viktig møteplassfunksjon i lokalsamfunnet, samtidig som de gir gode betingelser for et levende bymiljø i de karakteristiske trafikkfrie områdene av landsbyen.I løpet av 2015 har for eksempel vinterfesten, sommerfesten, …