Month: February 2018

nobodylikesyou

Hvorfor bruker jeg egentlig instagram?

Etter en samtale med en venninne om bruk av sosiale medier, begynte jeg å reflektere rundt hvordan jeg bruker instagram, og ikke minst hvorfor. Kanskje mest det siste. Er det personlig merkevarebygging? Er det et ledd i å oppnå noe annet? Jeg har spesielt de siste 3-4 årene delt raust av både hverdagsliv og jobbliv (nå studentliv). I såfall; kunne jeg vært tjent med å “spisse” kommunikasjonen min mer mot en bestemt målgruppe så det ikke går «inflasjon» i alt man legger ut? Det tar jo unektelig mye tid – er det verdt det? Og hvor går skillet mellom jobb og privatliv? Noe av det som kjennetegner den uoversiktlige digitale medie- og teknologihverdagen er jo nettopp at skillene viskes ut i takt med økt tilgjengelighet – på godt og vondt. I Gudbrandsdalen er nettopp dagens teknologi og muligheter for å jobbe fra hvor som helst (og når som helst) både en betingelse og et argument for å få folk til å flytte dit, og bli boende der. Meanwhile, i Frankrike, har “the right to disconnect” …