Month: February 2017

Streetlife in Ringebu

Den nye urbaniteten på landet

Utviklingen av et levende, innholdsrikt og kompakt sentrum av høy kvalitet er noe av det viktigste vi kan satse på for å bli en attraktiv bostedskommune og tiltrekke oss kompetansearbeidsplasser i framtida- selv (spesielt!) midt i Gudbrandsdalen. Trivelige møteplasser i hverdagen som skaper liv i sentrum: Hver sommerlørdag treffes store og små på torghandel i gågata. Les mer om den tradisjonsrike torghandelen i Ringebu her. I løpet av mine snart tre år som prosjektleder for et prosjekt med tittelen “bolyst og landsbyutvikling” (og i kategorien tilbakeflyttet, utdannet kvinne mellom 20-30), har det blitt tydeligere og tydeligere for meg: Bolyst og landsbyutvikling er ikke to ulike ting, men snarere to sider av samme sak. I dag leste jeg en kronikk i Agderposten fra Elin Lunde, byplanlegger og prosjektleder i Arendal, som handlet om nettopp sentrumsutvikling og bostedsattraktivitet. Kronikken var så “to-the-point” og samtidig veldig betegnende for hvordan vi jobber med nyurbanisme/ landsbyutvikling i Ringebu, at jeg velger å republisere den med de varmeste anbefalinger om å lese – for å forstå sammenhengene litt bedre. Hvem skal fylle de ledige lokalene? KRONIKK: Etter …

london

10 Instagram Accounts for London Lovers

Have you ever lived in or visited London, chances are that the city crawled under your skin and captured your heart before you even knew it – like any good love story starts. I try to not let too many months pass without going back. In the meantime I make sure to fill my Insta-feed with enough city lights, architecture, street quirks and glips from the food scene to give me that daily dose of London-vibes. Do you want more inspiration for places to go next time you`re around? Or simply some fresh, new content in your Insta-feed? Here are some of my favourite London accounts nowadays: 1. @Londonfromtherooftops  James Burns is the photographer behind this one, and I discovered it about a year ago when I was looking to buy a London calendar. There is no secret that I love rooftops (I mean how can you not), so what`s better than an account dedicated to – exactly- London from the rooftops? Last year I met him around his studio in East London for a chat and to buy a signed London …