Month: October 2016

bibliotek

Gatebibliotek og framtidsbibliotek i Ringebu

Ringebu folkebibliotek får i 2017 nye lokaler i første etasje i det nye Innovasjonssenteret – en unik form for samlokalisering, med gode muligheter for vekselvirkning mellom ulike kompetansemiljøer, aldre og interesser. Dette lukter det god byutvikling av! Biblioteket skal stå ferdig til neste år, og er under planlegging as we speak. I den forbindelse sendte prosjektgruppa for landsbyutvikling tidligere i år et innspill til arbeidsgruppa som jobber med nytt bibliotek. Under kan du lese innspillet i sin helhet. Prosjektgruppa for landsbyutvikling sitt innspill til utvikling av framtidsbibliotek i Ringebu     Prosjektgruppa for landsbyutvikling er bredt sammensatt av representanter for ulike interessegrupper i landsbyen; Ringebu Markedsforening (Jorid Dalberg), gård/huseiere (Ole Anders Listad) og ungdom/unge voksne (Rebekka Lindsheim og Anne Tromsnes). På forrige prosjektgruppemøte (desember 2015) ble biblioteket som en type møteplass drøftet. På bakgrunn av dette, sender prosjektgruppa for landsbyutvikling følgende innspill til arbeidsgruppa for utvikling av nytt bibliotek: Varierte møteplasser for ulike målgrupper er et viktig fokusområde i landsbyutviklingen Ved å tilrettelegge for at folk møtes, tilrettelegger vi i praksis for styrkede sosiale nettverk/relasjoner, trivsel og utveksling av …

moteplass

De viktige hverdagsmøteplassene

One of the urban qualities of the village that I love is the possibility to work independently while being amongst others!🤓💭🍵💻 #LandsbyenRingebu #LaMone #todaysoffice #windowseating #Gudbrandsdalen #Ringebu #dolen #gdbilder A photo posted by Birgitte Bay (@birbay) on Sep 21, 2016 at 11:10am PDT Steds/ byutvikling handler mye om møteplassutvikling. Flere varierte og tilgjengelige møteplasser er essensielt fordi folk har ulike behov og preferanser når det gjelder både jobb og fritid – heldigvis. Og vi vet at jobb/fritid-skillet viskes ut. Attraktive, levende sentrum har både fysiske rom og kulturell takhøyde for at et mangfold av ulike typer mennesker kan treffes når det passer dem, der det passer dem – i egen regi, på egne premisser. Møteplassene bør ligge i gangavstand til kollektivtransport-knutepunkt, slik at de blir tilgjengelige for flere. Derfor er det så viktig med fortetting og utvikling av kompakte (lands-) bysentrum (akkurat det er en annen skål, du kan evt. lese mer om det her). Bakgrunnen for dette innlegget er at jeg rydda litt i innboksen min i dag og kom over en mail jeg sendte noen kollegaer tidligere i år. Mener …