Month: April 2016

illustrasjon

“Noen burde gjøre noe”

All forandring og utvikling begynner med et ønske om å skape noe bedre. Erkjennelsen av at vi faktisk selv sitter i førersetet og påvirker retning og tempo på både egne liv og utviklingen av omgivelsene våre, er et veldig viktig steg på vegen. Erkjennelsen gir oss makt og motivasjon til å handle. For til syvende og sist er det opp til oss selv, opp til deg og meg å skape de endringene vi ønsker at skal skje! Selv om det selvsagt er enklest å tenke at det er “noen” (andre, gjerne kommunen) som burde gjøre noe… Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Jo flere folk i denne maurtua av et lokalsamfunn som trekker i samme retning i stedet for å kun peke i en retning (eller på de som etter egen oppfatning «burde» trekke), jo bedre er det for alle oss som bor her. Sagt enkelt; «det blir ikke mer moro enn vi skaper sjøl.» I kveld er det duket for 2. landsbyrådsmøte, som en oppfølging til kick-starten før jul, som jeg skrev …