Month: January 2016

søte kids

3 ting som gjør landsbyen til det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen

Min oppfatning er at (1) god samarbeidskultur, (2) flere dimensjoner av tilgjengelighet, og (3) et levende bymiljø med en særegen atmosfære, er de 3 hovedgrunnene til at Landsbyen Ringebu har opplevd en positiv utvikling de senere årene. Dette er nok også grunner til at mange oppfatter landsbyen som det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen.   1) Samarbeidskultur som grunnmur for aktivitet og utvikling Den stedlige kulturen i landsbyen kjennetegnes av en felles identitet som er godt forankret i landsbyens særpreg. Det har tradisjonelt vært et godt samarbeidsklima mellom lag og foreninger, private huseiere, næringsdrivende og kommune. Det kan synes som at Ringebu kommunes slagord «der det er lov å lykkes» gjenspeiles i den «kollektive mentaliteten» på stedet, som i stor grad er preget av vilje og evne til å skape aktivitet sammen. Dette har resultert i en høy frekvens av kulturarrangementer og aktiviteter gjennom året, relativt til landsbyens kompakte størrelse. Disse har en viktig møteplassfunksjon i lokalsamfunnet, samtidig som de gir gode betingelser for et levende bymiljø i de karakteristiske trafikkfrie områdene av landsbyen.I løpet av 2015 har for eksempel vinterfesten, sommerfesten, …