Month: November 2015

9a7dfadb_original

I found something in my airbnb- guestbook!

Highlights from the past week include a visit to London (about time, I really miss that city and its people!), a short stay in Oslo before attending a destination development conference in Kongsberg. The rest of the week was spent partly preparing Fridays event, “a Christmas Tale in the Village” (check out the video here to get a glimpse of the atmosphere) and eventually helping out at my sisters` dance studio`s semester show yesterday. Over 300 of her students participated in an amazing show- I was the silly, proud big sister the whole day! :) Credit: Dølen / Bjørn Sletten Anyway, I thought that pace of life would slow down a bit after moving to Gudbrandsdalen. Couldn`t have been more wrong. I have probably never before been involved in so many exciting things! Therefore, today was dedicated to sleeping in, late breakfast, drinking coffee and fire up the fireplace. And that`s about it. Perfect! I did however find something in my airbnb-guestbook this morning that made me happy! I wanted to share it on instgram, and I relized …

12195771_1094468090573058_7391002598612518720_n

Landsbyråd upcoming!

Attraksjonskraften til et sted defineres av 4 hovedfaktorer En kollega og jeg var i Kongsberg på en konferanse om stedsinnovasjon og attraktivitet i går. Attraktive steder evner å tiltrekke seg innbyggere, besøkende og investorer, og dermed ha en positiv befolknings- og arbeidsplassvekst. Telemarksforskning snakket om at attraktive steder kan utvikles lokalt med utgangspunkt i 4 hovedfaktorer. Sett bort i fra nasjonale og internasjonale konjunkturer oppsummeres faktorene til å være tilgang og kvalitet på; 1) areal og bygninger 2) goder/tilbud 3) Identitet og stedlig kultur, og 4) Omdømme. Altså et sammensurium av faktorer som mange ulike aktører påvirker eller har kontroll over – bevisst eller ubevisst. Enkelte ting er “må ha”. Andre ting er x-faktorer, særegenheter. Vinnerne av kampen om innbyggere, besøkende og investorer blir de som evner å enes i størst mulig grad om en virkelighetsoppfatning og en strategi; hvor er vi, og hvordan skal vi videreutvikle oss herfra? Ikke minst; hva kan de ulike bidra med for å få til dette? For å komme dit kreves en samarbeids- og endringskultur. Rett og slett vilje og evne til å …